Trang chủ / Hệ thống lọc

Thông số kỹ thuật:

Lọc đĩa hệ thống tưới 27mm

Cỡ khớp nối: 27mm

Chất liệu: nhựa cao cấp

Lưu lượng: 3m3/h

Áp suất tối đa: 6bar

Thông số kỹ thuật:

Lọc đĩa hệ thống tưới 27mm

Cỡ khớp nối: 27mm

Chất liệu: nhựa cao cấp

Lưu lượng: 3m3/h

Áp suất tối đa: 6bar

Thông số kỹ thuật:

Lọc đĩa hệ thống tưới  48mm

Cỡ khớp nối: 48 mm

Chất liệu: nhựa PP

Cỡ: 14cm x 22cm x 28cm

Trọng lượng: 1.0kg

Cỡ lưới: 120mesh

Lưu lượng: 7m3/h

Áp suất tối đa: 6bar

Thông số kỹ thuật:

Lọc đĩa hệ thống tưới 40mm

Cỡ khớp nối: 40mm

Chất liệu: nhựa PP

Cỡ: 14cm x 22cm x 28cm

Trọng lượng: 1.0kg

Cỡ lưới: 120mesh

Lưu lượng: 7m3/h

Áp suất tối đa: 6bar

Thông số kỹ thuật:

Lọc màng hệ thống tưới nhỏ giọt 34mm

Cỡ khớp nối: 34mm

Chất liệu: nhựa PP

Dài: 180mm

Trọng lượng: 0.22kg

Cỡ lưới: 120mesh

Lưu lượng: 5m3/h

Áp suất tối đa: 6bar

Lọc đĩa 34
215.000 đ

Thông số kỹ thuật:

Lọc đĩa hệ thống tưới 34mm

Cỡ khớp nối: 34mm

Chất liệu: nhựa cao cấp

Cỡ lưới: 120mesh

Lưu lượng: 3m3/h

Áp suất tối đa: 6bar

Thông số kỹ thuật:

Lọc màng hệ thống tưới nhỏ giọt 48mm

Cỡ khớp nối: 48mm

Chất liệu: nhựa PP

Kích thước: 14cm x 22cm x 28cm

Trọng lượng: 0.75kg

Cỡ lưới: 120mesh

Lưu lượng: 8m3/h

Áp suất tối đa: 6bar

 

Thông số kỹ thuật:

Lọc đĩa hệ thống tưới 48 mm

Cỡ khớp nối: 48mm

Chất liệu: nhựa PP

Kích thước: 14cm x 22cm x 28cm

Trọng lượng: 1.0kg

Cỡ lưới: 120mesh

Lưu lượng: 7m3/h

Áp suất tối đa: 6bar